Tööpakkumine


PERSONALI ASENDAJA (haiguste perioodil)
Vajame inimest kellel on võimalik tulla asendama majas töötavat personali haiguste perioodil.
Puudub kindel kuupalk, töötasu lähtuvalt personali palgast vastavalt töötatud päevadele.

ÕPETAJA ASSISTENT
Pakume tööd õpetaja assistendile (sõimerühm) 1,0 koormusega. Asendamine töötaja haiguse ajal (mai-juuni 2021). 
Tööülesanded: 
Tegevuste ette valmistamine ja läbiviimine koostöös õpetajaga ja isesisvalt;
Lapse arengu hindamise analüüsimine koostöös õpetajaga ja osaliselt iseseisvalt;
Rühma positiivse toimimise ja arenemise tagamine;
Koostöö lapsevanematega: tagasiside andmine, arenguvestlustel osalemine.

Edukal kandidaadil on: keeletase B1-B2, positiivne ellusuhtumine, tahe töötada lastega, väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus.

RÜHMAÕPETAJA
Pakume tööd õpetajale, 1,0 koormusega.
Õppekeel: eesti keel
Laste vanus: 4-7 aastat

Edukal kandidaadil on: täidetud kvalifikatsiooninõuded (alushariduse kõrg- või keskeriharidus, muu kõrg- või keskeriharidus ja eelkoolipedagoogika koolitus 160 t), tahe töötada lastega, väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus, arvutioskus, avatus uuendustele.