Maa varad:VESI

Eesmärgid:
1. Õpetada lapsi loodust mõistma ja sellesse säästlikult suhtuma
2. Anda lastele teadmisi keskkonda säästva käitumise kohta: vee säästliku tarbimine
3. Tõsta laste huvi ja teadlikkust veest


Sihtrühm:

Tibude rühm 2–3aastased
Mõmmikute rühm 3–5aastased
Muumide rühm 2–7aastased
Pääsukeste rühm 4–7aastased


Õppe- ja kasvatustegevuste valdkondade lõiming: keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika

Kaasatus: rühmaõpetajad, õpetajaabid, Tallinna Vesi (vee-ja keskkonnateemaline vestlusring), interneti ressursid, digivahendid

Toimumisaeg: sügis 2022 - kevad 2023
 

Tegevuskava