Loodushoid. Olen looduse sõber

PROJEKT LOODUSHOID.OLEN LOODUSE SÕBER

Koostöö RMK programmidega „Loodusega koos“ ja Lehola Keskkonnahariduskeskuse programmidega.
Eesmärgid:
1. Õpetada lapsi loodust mõistma ja sellesse säästlikult suhtuma
2. Anda lastele teadmisi keskkonda säästva käitumise, sh jäätmete hulga vähendamise ja jäätmete sorteerimise kohta.
Sihtrühm:
Tibude rühm 2–3aastased
Mõmmikute rühm 3–4aastased
Muumide rühm 2–6aastased
Pääsukeste rühm 4–7aastased
Õppe- ja kasvatustegevuste valdkondade lõiming: keel ja kõne, mina ja keskkond, muusika/liikumine.
Kaasatus: rühmaõpetajad, õpetajaabid, muusika- ja liikumisõpetaja, lastevanemad
Toimumisaeg: sügis 2020-suvi 2021

Projekti programm