Erasmus+

Kaasava hariduse projekt "TEACH"

Projekti eesmärk on hariduse kvaliteedi ja hindamise arendamine tõenduspõhise praktika rakendamise ning optimaalsete õppimisvõimaluste pakkumise kaudu kõigile õpilastele klassis, sh erivajadustega õpilastele koostöös haridusasutuste, teadus- ja kompetentsikeskuste ning kohalike omavalitsustega.

Tegevused:

- projekti töörühma ja ekspertgrupi loomine erinevate asutuste esindajatest
- heade näidete ja kogemuste jagamine partnerasutuste vahel uuenduste ja koostöö edendamiseks;
- olemasolevate uuringute analüüsimine, mille alusel prioriteetide ja rakenduskava koostamine ning õpetajakoolituse pilootkursuste läbiviimine partnerkoolidele ja -lasteaedadele. 

Projekti kestus: september 2014 - august 2016 Tallinnast osalevad Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Tallinna Päikesejänku Lasteaed, Tallinna Muinasjutu Lasteaed ja Tallinna Lasteaed Päikene.

Projekti koduleht


Tallinna koolide ja lasteaedade meeskondade koolituskursus:
I mooduli materjal
24.-25.09.2015
II mooduli materjal
22.-23.10.2015
III mooduli materjal 2
6.-27.11.2015

Õpikeskkonna küsimustik õpilastele


Projekti kestus: 01.09.2014 - 31.08.2016

Tallinna Haridusameti Erasmus+ koostööprojekti TEACH avaseminar

24.-25. novembril kell 09.30 avab Tallinna Haridusamet seminariga Õpetajate Majas (Vene tn 5 saalis) Erasmus+ koostööprojekti TEACH, milles amet osaleb septembrist 2014 augustini 2016.

Erasmus+ TEACH-projekti koolitusel õpiti paremini mõistma õpilasi

24.-25. septembril 2015 korraldas Tallinna Haridusamet Õpetajate Majas Erasmus+ projekti „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine haridusasutustes – TEACH“ raames koolituse õpetajatele, õppejuhtidele ja direktoritele.
 Projekti partnerid:

Tallinna Haridusamet
TOPunt GENT
vzw (Genti linna nõustamiskeskus, Belgia)
Mölndals stad,
Department of Childcare and Education (Mölndalsi Haridusamet, Rootsi)
Granada Ülikool
(Hispaania)

Lisainfo:

Piret Lind
Tallinna Haridusamet
piret.lind @ tallinnlv.ee
tel 6404658

 Reet Nõmmoja
Tallinna Haridusamet
reet.nommoja @ tallinnlv.ee
tel 6404 979