Töötasustamine

Tallinna Muinasjutu Lasteaia töötajate töötasustamine toimub vastavalt kinnitatud töötasujuhendile

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud: Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused; Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted