Töökorraldus

Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 –  19.00.
Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse 3 tunni võrra.

Muudatustest rühmade tööajas teavitatakse lastevanemaid rubriigi "Uudised, teated" all ning vastavalt lastevanemate koosolekul kokkulepitule kanali kaudu.

Lasteaed on reeglina kollektiivpuhkusel juuli kuus. Täpne info  edastatakse rubriigi "Uudised, teated" all  veebruari kuu jooksul.  Juuni teisest poolest kuni augusti teise pooleni töötatakse osaliselt ühendatud rühmadega. Info rühmade ühendamise kohta edastatakse jooksvalt.