Korruptsiooni ennetamine

Tallinna Muinasjutu Lasteaia korruptsiooni ennetamise juhend
Isik, kes vastutab korruptsiooni ennetamise meetmete eest - asutuse direktor;
Töökohad, millega kaasneb ametiseisund - asutuse juht, majandusjuhataja (juhtkond);
Isik, kes informeerib töötajat tööle asumisel, et antud ametikohaga kaasneb ametiseisund korruptsioonivastase seaduse mõistes ning  edastab korruptsioonivastase seaduse veebikoolituse ja muid materjale - asutuse juht.
Käskkiri 1-2/3