Avalik teave


■ Lasteasutuse poolt tellitud uuringud ja analüüsid - puuduvad. Tallinna Haridusameti haridusalaste uuringutega saab tutvuda siin

■ Jõustunud kohtulahendid - puuduvad

■ Riigihanked - puuduvad Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris.