Pääsukesed

Rühmad

Pääsukesed


Pääsukeste rühmas käivad 4-7 aastased lapsed.

Õpetajad
   
Aleksandra 
Liis

Õpetaja abi
 Evi 

Muusikaõpetaja
 Maia

Liikumisõpetaja
Helle 

Lasteaia telefon: 6561181
Rühma telefon: 51961627

 PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED NÄDALAS
Õppetöö toimub integreeritud tegevustena

Esmaspäev
1. Mina ja keskkond
2.  Muusika (09:00)
3. Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)

 Teisipäev
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Matemaatika
3.Kunst (voolimine)

   Kolmapäev
1. Mina ja keskkond
2. Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)
3. Muusika (09:30)

  Neljapäev
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Matemaatika
3. Kunst (maalimine)
4. Liikumine (11.40)
 

Reede
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Kunst (kleepimine, meisterdamine) 
3. Liikumine (10.20)  


Liikumine 
Neljapäeval kell 11.40
Reedel 10.20

Muusika
Esmaspäeval kell 09:00
 Kolmapäeval kell  09:30

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestatakse laste vanust, nende arengutaset ja huve.
Õpitavaga tutvutakse (võimalusel) loomulikus keskkonnas. Arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist.

Rühma eesmärgid 2020/2021 õppeaastaks: