Muumid

Rühmad

Muumid


Muumide rühmas käivad 3-7 aastased lapsed. Rühma õppekeeleks on vene keel.

Õpetajad
Tatjana 
Tatjana 

Õpetaja abi
Lilia 

Muusikaõpetaja
 Olesja

Liikumisõpetaja
Helle 

Lasteaia telefon: 6561181
Rühma telefon: 51933285

 PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED NÄDALAS
Õppetöö toimub integreeritud tegevustena

Esmaspäev
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Kunst (maalimine)
3. Grammatika (keskmine ja vanem rühm) (16.00)

 Teisipäev
1. Mina ja keskkond
2.1. Grammatika (keskmine rühm)
2.2. Grammatika (vanem  rühm)
3. Eesti keel (09:00)
4. Muusika (09:30)
5. Liikumine (12.00)
  

Kolmapäev
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Kunst (meisterdamine)
3. Matemaatika (noorem rühm)
   

Neljapäev
1. Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)
2. Kunst (voolimine)
3. Muusika (09.30)
4. Eesti keel (09:00)
5. Matemaatika (vanem) (16.00)

Reede
1. Mina ja keskkond
2. Liikumine (9.20)
3. Matemaatika (keskm. rühm)
4. Matemaatika (vanem rühm)

Liikumine 
Teisipäeval kell 12.00
Reedel 9.20

Muusika
 Teisipäeval kell 09:30
 Neljapäeval kell 09:30

Eesti keel 
Teisipäeval kell 09:00
Neljapäeval kell 09:00

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestatakse laste vanust, nende arengutaset ja huve.
Õpitavaga tutvutakse (võimalusel) loomulikus keskkonnas. Arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist.

Rühma eesmärgid 2020/20201õppeaastaks: