Mõmmikud

 Mõmmikute rühmas käivad 2-5 aastased lapsed. Rühma õppekeeleks on eesti keel.


Õpetajad: Valli ja Laura Sofia 
      
Õpetaja abi: Natalja

Muusikaõpetaja: Maia

Liikumisõpetaja: Helle 

Lasteaia telefon: 6561181
Rühma telefon: 51922719

 PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED NÄDALAS
Õppetöö toimub integreeritud tegevustena
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestatakse laste vanust, nende arengutaset ja huve.
Õpitavaga tutvutakse (võimalusel) loomulikus keskkonnas. Arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist.

Esmaspäev
mina ja keskkond
kunst: voolimine
muusika kell 9:30

Teisipäev
matemaatika
kunst:kleepimine/meisterdamine
iikumine kell11.00

Kolmapäev
mina ja keskkond
keel ja kõne - kirjaharjutused
muusika kell 9.00

Neljapäev
mina ja keskkond
keel ja kõne - häälikuharjutused
matemaatika

Reede
keel ja kõne - ettelugemine
kunst: joonistamine/maalimine
liikumine kell 10.00

 

kolmapäev - raamatupäev

neljapäev - liiklustund

reede - digivahendi tund