Logopeed

Kui lapsel on kõneprobleem

Kust leida abi?


Tasuta
(visiiditasu)  - Polikliinikulogopeed

Tasuta konsultatsioone koduseks abistamiseks:

Tallinna Õppenõustamiskeskusest  aadressilt https://tonkeskus.ee/  - registreeru  - tellige logopeedilist nõustamist.

Tasuline:

• Eralogopeed – Eesti Logopeedide Ühingu kodulehel  www.elu.ee  -  ERALOGOPEEDID ( hetkel 15 eralogopeedi).