Основоположні цінності

Основоположні цінності
Основа мета. Талліннський дитячий садок «Казка» є унікальним у своєму регіоні з високопрофесійною командою, яка прагне підтримати сім’ї у підготовці їхніх дітей до школи, таким чином цінуючи культурні традиції, співпрацю та відкритість.
Концепція. Талліннський дитячий садок «Казка» - безпечний дитячий заклад із чудовим навчальним середовищем, в якому залучені щасливі діти, батьки, які готові співпрацювати, а також кваліфікований і мотивований персонал.
Основні цінності в дитячому садку:
• Врахування особливостей розвитку дітей та дружнє ставлення. Ми прагнемо створити можливості та умови для розвитку цілісної особистості в людині, яка є соціально чутливою, розумово пильною, впевненою в собі, уважною до ближніх і цінує довкілля. Засоби і методи досягнення цієї мети: відповідність віковому середовищу; можливість вибору засобів навчання та іграшок через повсякденну діяльність; індивідуальний підхід; творчі іграшки та заняття.
• Турбота. Будь-яке спілкування в нашому дитячому садку ґрунтується на шані та повазі; взаємозбагаченні і підтримці; взаємонавчанні та спільному навчанні; постійному навчанні та розвитку.
• Командна робота. У процесі навчання дитини задіяні сім'я, дитячий садок, інші діти, різні середовища: театр, музичне середовище, мистецьке середовище, школа. Співпраця та спільна робота здійснюється у таких форматах: дитина - дитина, дитина - вчитель, дитина - батьки, батьки - вчитель, вчитель - вчитель, керівництво - вчитель.
• Наше середовище для навчання та роботи творче, цілеспрямоване, орієнтоване на пошук та приємне. Ми прагнемо зберегти та зміцнити здоров’я дитини, сприяти її емоційному, моральному, естетичному, соціальному, духовному та фізичному розвитку. Засоби і методи досягнення цієї мети: здоровий спосіб життя; єдині вимоги в дитячому садку; впровадження та пропаганда здорового способу життя (звичок) та правильної поведінки як способу життя.